top of page

WAT

SMART communicatie:
 
  • SPECIFIEK: richtingaangevend en concreet
  • MEETBAAR: methodische en resultaatgericht  
  • ACCEPTABEL: er is een draagvlak, taakverdeling, inspraak 
  • RELEVANT: realistisch en authentiek
  • TIJDSGEBONDEN: begin- en einddatum
 
ComSmart adviseert bij en implementeert projecten in B2B, externe en interne bedrijfscommunicatie met speciale focus op copy(re)writing.

Communicatiestrategie

 

Blue oceans, black swans, excellente ondernemingen en good to great, we hebben het allemaal gehad en altijd komt het op hetzelfde neer. Analyseren, vereenvoudigen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, plannen, beslissen en uitvoeren.

 

Strategie is nog altijd concrete doelstellingen en doelgroepen definiëren, boodschappen brengen waarin je authentiek bent met je sterktes én zwaktes als bedrijf, maar met de ambitie om het leven van mensen beter, gemakkelijker en aangenamer te maken, online or offline, één op één of als community platform.

ComSMART wil de bomen in het bos zien, ze benoemen en laten groeien. Gieten en bemesten, snoeien om te bloeien...

 

Communicatie-inspanningen die iets opleveren. Waarom zou je er anders een specialist bij-halen? 

Bedrijfscommunicatie: adviseur en implementator of interim

 

Projecten komen in alle geuren en kleuren. Het komt er altijd op neer  het gepaste antwoord op de gestelde vraag te vinden.

 

Je kunt een beroep doen op ComSMART om een project uit te werken. Ofwel zie je er misschien meer in om tijdelijk ComSMART in huis te nemen en een project voor jou uit te denken en te realiseren met een bestaand team.

 

 

Copy(re)writing

Uiteraard kan iedereen schrijven, maar de essentie weergeven en complexe dingen eenvoudig en duidelijk voorstellen zijn minder evident.

 

Een bedrijf verzamelt over de jaren heel wat materiaal, dat gebruikt en hergebruikt wordt. Op een bepaald moment is het nodig alles kritisch te bekijken, boodschappen aan de situatie, aan te passen, scherper te stellen, presentaties te structureren en modern te verpakken, uit databases van foto's de meest sprekende dingen te selecteren. 

Een boeiende reis in de ziel van een bedrijf. 

 

bottom of page