top of page

Algemene voorwaarden ComSMART – Boek ‘Het einde van de krant’

 

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is ComSMART gcv met maatschappelijke zetel te Zilverstraat 40, 1850 Grimbergen, tel. 02 253 0425, e-mail lieve.clijmans@telenet.be, met ondernemingsnummer BE0845 606 804.

2. Algemeen

De algemene verkoopsvoorwaarden van ComSmart gcv zijn van toepassing op alle leveringen van ComSMART. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

3. Prijs

Prijs op de site is in euro, inclusief 6% BTW en inclusief verzendkosten (België).

Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt; bij uitputting van de voorraad wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en wordt een nieuwe leveringstermijn afgesproken.

4. Betaling

Betaling kan uitsluitend gebeuren via overschrijving op rekeningnummer BE 93 0882 8794 2067 (BIC: GKCCBEBB) op naam van ComSMART gcv, Zilverstaat 40,           

B 1850 Grimbergen, met vermelding van de referentie ‘naam en voornaam’ .

5. Levering

We streven naar een verzending binnen de 2 weken na ontvangst van de betaling.

 

6. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na sluiting van de overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail, met vermelding van uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer en e-mailadres) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

7. Retourneren

Indien u uw herroepingsrecht wenst uit te oefenen, zoals omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, dient u het boek binnen 14 kalenderdagen, op eigen kosten, terug te sturen, zonder opgave van redenen (volgens de wet ‘verkopen op afstand’).

Retouradres: ComSMART gcv  - Zilverstraat 40 - B 1850 Grimbergen

Houd bij het terugsturen rekening met het volgende:

  • Na ontvangst op het afleveradres heeft u 14 kalenderdagen de tijd om het boek te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

  • Het boek dient in originele staat te zijn, onbeschadigd en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.

  • Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ComSMART niet aangenomen, ongeacht de reden van terugbezorging.

  • Retourkosten zijn voor rekening van de koper.

  • Bij retourneren zal het door u betaalde bedrag (met aftrek van verzendkosten t.b.v. 2,80 euro) binnen de 30 kalenderdagen na  ontvangst van het geretourneerde boek door ComSMART op de rekening van de retourneerder overgemaakt worden. 

                                                                                                                                                                

8. Omschrijving verkocht product

Het boek wordt kort beschreven en afgebeeld, zoals gebruikelijk is.

9. Privacybeleid

Alle privégegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

10. Geschillen

Op overeenkomsten tussen ComSMART gcv en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

bottom of page